Ur led

“Ur led är tiden: ve! att jag är den som föddes att den vrida rätt igen.” Ett citat från William Shakespeare pjäs Hamlet. Uttalas av Marcellus.