Ur led är tiden

En strof som de flesta nog har hört. Sitt ursprung har den ifrån Hamlet av William Shakespeare. Och då det dramat skrevs i början av 1600-talet kan man nog utgå ifrån att det inte syftade på en klocka som visade fel tid.
Visserligen anses det att klockor eller ur av mekanisk karaktär kan ha sitt ursprung några tusen år tillbaka i tiden. Men då främst för att mäta himlakroppars position.

Knappast den sorten man bär omkring på handleden. Så vilken tid som är ur led får man studera dramat lite mer ingående för att se vilken tid som åsyftades.

Arabiska siffror

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, brukar kallas för arabiska siffror. Orsaken till det är att de spreds till Europa under medeltiden av köpmän från den delen av världen. Ursprunget är dock betydligt äldre än det. De anses härstamma från Indien och det på 400-talet. Så mer korrekt borde de kallas för indiska siffror.