Glada klockor

Ofta brukar klockor ha tiden inställd på tio minuter över tio eller tio minuter i två när de visas i reklamsammanhang. Anledningen är att klockorna då ser glada ut.
Och i reklam brukar det vara viktigt att ge en positiv bild av det som skall marknadsföras.

Evighetskalender

Evighetskalender i en klocka innebär att den kommer visa rätt dag under hela livstiden en bärare av den har. Och även för de som övertar klockan sedan.
Klockan räknar med skottdagar och ser till att den vart fjärde år anpassar tiden efter det.