Kostnadseffektiv

Certina klockor; ett kostnadseffektivt sätt att mäta tiden. Kostnadseffektivt ur den synpunkten att en Certina klocka inte betingar det allra högsta priset utan snarare ligger i det lägre prisspannet när det gäller klockor med kvalitet.
Som modellen här nedan. Utslaget på ett dygn blir kostnaden per minut 1 krona och 34 öre för den klockan. Sedan är den betald så resten av tiden är gratis.