Category Archives: Tidevarv

Tidernas fullbordan har beskrivits i historien. Kommer vi dit med vår tideräkning?

Klockan klämtar

“Klockan klämtar för dig”,  med tanke på att vi säljer klockor skulle man kunna tro att det handlar om en eller flera klockor med alarm som lätt kan användas vid väckning även om ordvalet är lite drastiskt. Och den typen av klockor har vi naturligtvis med nu gäller det en roman som sedermera blev film baserad på boken av Hemingway. Som man kan läsa om här.

Ur led är tiden

Ur led är tiden: ve! att jag är den som föddes att den vrida rätt igen.

Hela citatet
Till hvila, störda ande! – Mine herrar,
Jag säger er farväl af allt mitt hjerta,
Och hvad en man så arm som Hamlet är
Kan göra att sin vänskap er betyga,
God vilja skall ej fela. – Vi gå in.
Men städse fingret på er mun, jag ber.
Ur led är tiden; ve! att jag är den,
Som föddes att den vrida rätt igen.
Nu kommen, vänner, låt oss följas åt!

Från Hamlet och vill man läsa mer så finns det här på Runebergs. Förvisso handlar det inte om klockor med tiden finns med som en aspekt.