Juveler

Juveler används för att minska friktionen och öka noggrannheten i gångsystemet. En tumregel där är att ju fler juveler dessbättre kvalitet på klockan.

Spännande former

Klockor som inte alltid ser ut som klockor kan vara intressanta att bära för en del. Calvin Klein klockor finns i några skepnader som onekligen avviker från hur man tycker en klocka skall se ut.
Som dessa här nedan.

Skall väl tilläggas att Klein-klockor finns i mer traditionell utformning också