Största möjliga tyssstnad

Lät det när Cirkus Scott skulle presentera ett nummer med trapetsfolk eller andra lite mer spektakulära nummer. Presentatören var då François Bronett, han började också en del nummer med orden “Mina damer och herrar…” och så följde en presentation av vad numret handlade om.  Så på den tiden fanns en klar uppdelningen mellan könen vilket det förvisso finns även i dag när det gäller saker som herr och damtoalett och en del annat som exempelvis klockor. Där herrklockor och damklockor separeras.  Skillnaden mellan dem brukar i allmänhet vara att klockor för kvinnor är lite smäckrare i utförande än herrars. Vilket man kan fundera lite på varför det är så.

(Om Cirkus Scott här på Wikipedia)