Category Archives: Tidevarv

Tidernas fullbordan har beskrivits i historien. Kommer vi dit med vår tideräkning?

Gordiska knuten

Gordiska knuten är en komplicerad och tillsynes omöjlig uppgift att lösa. Den som kunde lösa det problemet skulle nå stora framgångar. Enligt sägnen så rörde det sig om en knut som tillsynens var hopplös att knyta upp. Det vill säga tills dess Alexander den store kom dit för att lösa problemet. Han tog helt enkelt och högg sönder knuten med sitt svärd, så vara problemet löst.

Och vad har nu detta att göra med klockor? Inte mycket mer än att vi marknadsför en klockmodell som just heter Alexander, och en modell ser ni nedan. Resten här.